Stomatologia: Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna obejmuje cały szereg zabiegów w obszarze jamy ustnej. Ta stale rozwijana dziedzina stomatologii, to nie tylko chirurgiczne usuwanie zębów, ale również chirurgia odtwórcza tkanki kostnej i mikrochirurgia tkanek miękkich, które przygotowują jamę ustną do specjalistycznego leczenia np. wszczepiania implantów oraz zabiegów protetycznych.

Obecnie nowością w naszej przychodni są zabiegi wykonywane z wykorzystaniem fibryny bogatopłytkowej w dwóch odsłonach- A-PRF plus oraz i-PRF w postaci płynnej.

Fibrynę bogatopłytkową stosuje się u pacjentów w celu wspomagania i przyspieszenia gojenia ran. Uzyskuje się również świetny efekt przeciwbólowy.

A-PRF i I-PRF stymuluje gojenie, odbudowę oraz wzrost kości i tkanek miękkich. Zaletą jest naturalne formowanie struktury włóknika będącego nośnikiem dla komórek, cytokin oraz czynników wzrostu.