Diagnostyka: HOLTER EKG 24 h

Badanie Holter 24h to nieinwazyjne badanie polegające na ciągłym rejestrowaniu zaburzeń rytmu pracy serca w celu późniejszej, szczegółowej analizy. Zapis ten jest rejestrowany podczas codziennej aktywności pacjenta, 24 godziny na dobę z możliwością przedłużenia, w razie potrzeby, o kolejne dni (maksymalnie 7 dni). Pacjent ma także możliwość zaznaczenia momentu odczuwania dolegliwości kardiologicznych, poprzez wciśnięcie przycisku umieszczonego na rejestratorze EKG. Wskazanie do wykonywania badania Holter 24h zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez Pacjenta); bradykardia – wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę – wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych); choroba niedokrwienna serca – zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca u Pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem serca).