Stomatologia: Radiowizjografia cyfrowa

Przychodnia Medicus jest wyposażona w nowoczesny aparat rentgenowski do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych wraz z cyfrową radiowizjografię firmy Kodak co pozwala na:

  • minimalizację dawki promieniowania niezbędnej do wykonania wysokiej jakości zdjęć
  • skrócenie do minimum czasu ekspozycji, w czasie którego wykonywane jest zdjęcie rentgenowskie
  • natychmiastowe pojawienie się zdjęcia na ekranie monitora